Ponedjeljak, 25 rujna, 2023.
odose pred nama svijeca

U utorak 11. srpnja 2023. u Jenjiću je umrla Janja Mišković, rođ. Knežević. U braku je bila s pok. Ivom. Sprovod je bio na Novom Groblju u Vidovicama u četvrtak, 13. srpnja u 15 h. Sprovodne obrede predvodio je o. Petar Klarić, u zamjeni. POKOJ VJEČNI DARUJ JOJ GOSPODINE!