Ponedjeljak, 25 rujna, 2023.
odose pred nama svijeca

U srijedu 19. travnja 2023. u Vidovicama je umrla Marija Maršić, rođ. Bjelić, rođena 1924. U braku je bila s pok. Martinom. Sprovod je predviđen za četvrtak 20. travnja u 15 h na Novom groblju u Vidovicama. POKOJ VJEČNI DARUJ JOJ GOSPODINE!