Ponedjeljak, 25 rujna, 2023.

Prvopričesnici u župi svetog Vida u Vidovicama u Bosanskoj Posavini 1. srpnja 1973. U pozadini se vidi prozor i dio stare crkve koja je srušena u posljednjem ratu 1992.

Na fotografiji su 94 prvopričesnice  i prvopričesnika župe Vidovice iz sela Vidovice, Kopanice i Jenjić.

Župnik je bio vlč. Marko Perić, a fotografirani su i sjemeništarac Ilija Matanović te časna sestra Mirka.

Iste je godine župnik Marko uspio dobiti dozvole za izgradnju kapele u Kopanicama, što će voditi prema osamostaljenju – osnivanju župe Kopanice (samostalna kapelanija 1978., a župa sv. Mihovila arkanđela od 1979. godine.).