Utorak, 16 travnja, 2024.
pustinja

Duh Sveti odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša…

1. Mise u tjednu u 17 h osim u ponedjeljak.

2. Raspored misa:

PONEDJELJAK: + Zavjetna misa;

UTORAK: + STJEPO, RUŽA Matanović;

SRIJEDA: + MARKO, IVICA, ANA Ivkić;

ČETVRTAK: + vl. nakana;

PETAK: + SLAVKO Klarić;

SUBOTA: + ANA Janjić;

NEDJELJA: 8 h + OB. DŽEBIĆ, JANJIĆ;

9,30 Jenjić: + MARTIN, EVA Janjić;

11h  Za  puk župe

3. U ponedjeljak u 11 h je zavjetna misa  na Starom groblju u 11 h. Nakon mise molitva na Šiminom grobu.

4. U petak u 17 h pobožnost Put križa, odmah nakon pobožnosti misa.

5. Ovoga tjedna padaju Proljetne kvatre. Kvatreni dani su srijeda, petak i subota. Proljetne kvatre posvećene su pokori i obraćenju, a kao i inače kvatre se obilježavaju postom, molitvom i djelima milosrđa.

6. Sljedeća nedjelja je 2. korizmena. Mise u 8 i 11 h u župnoj crkvi u 9,30 u Jenjiću.