Petak, 1 ožujka, 2024.
stola

Biskupi Bosne i Hercegovine su na svom zasjedanju 13. i 14. srpnja u Banjoj Luci donijeli odluku o novim taksama misnih nakana. Župa je o tomu obaviještena dopisom Vrhbosanskog Ordinarijata Sarajevo datiranog 31. srpnja 2023., broj 431/2023. Taksovnik stupa na snagu 01. rujna 2023. Osim misnih nakana ostale takse ostaju iste kao u taksovniku iz 2005.

Prema tome ovako izgleda izvod iz novog taksovnika koji se nalazi istaknut na ulazu u kancelariju župnog ureda i na oglasnoj ploči na ulazu u crkvu.

IZVOD IZ TAKSOVNIKA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

(Na snazi od 01. 09. 2023. Dopis VNe 431/23. od 31.07. 2023.)

 

  1. MISNA NAKANA (za pokojne, na nakanu, u čast svetaca…) …………………………………… =30,oo KM
  2. VELIKE MISE (GREGORIJANE = CIKLUS 30 MISA) ………………………………………….. =1.000,oo KM
  3. VJENČANJE (od toga 50 % Nadbiskupiji) ……………………………………………………….…… =100,oo KM
  4. SPROVOD (tko ne može platiti – gratis misa zadušnica i sprovod) ………………………… = 80,oo KM
  5. KRIZMENA CEDULJA (50 % Nadbiskupiji) …………………………………………………..……. = 50,oo KM
  6. SVI IZVACI IZ MATIČNIH KNJIGA + TAKSA ………………………………………………………. =15,oo KM
  7. POTVRDE ZA KUMOVANJE ……………. Gratis;

 

*Administrativni postupci dijecezanske kancelarije, crkvenog suda i sl. imaju posebne takse.