Ponedjeljak, 25 rujna, 2023.

Skupina svećenika ređenih u Đakovu 1962. nakon pet godina ređenja okupila se u Vidovicama kako bi se vidjeli i zajedno slavili svetu misu.

Misu je predvodio đakovački biskup Stjepan Bauerlein koji ih je i zaredio. Tada je župnik bio vlč. Ivan Mršo koji je puno učinio za župu, mnoge poslao u sjemenište i poticao da se školuju.

Druga slika prikazuje svijet na toj istoj misi.

„Stara crkva“, kako je vjernici zovu u Vidovicama, u zadnjem je ratu minirana i sasvim srušena. Preživjela je ovo miniranje slika sv. Vida mučenika, zaštitnika župe, kao i kip svetog Vida koji je bio na glavnom oltaru.