Nedjelja, 28 svibnja, 2023.
Prvopricesnici

KRŠTENJE

Roditelji koji su župljani ove župe krštenje će najaviti najmanje 1 mjesec prije. Za krštenje je potrebno odabrati kuma – kumu. Ta osoba mora biti 1. punoljetna, 2. krštena u Katoličkoj Crkvi, 3. ako je u braku crkveno vjenčana i 4. nerastavljena. Ako nije krštena u ovoj župi od svog župnika će donijeti i predočiti Potvrdu – dokaz da ispunjava tražene uvjete. Na krštenje treba donijeti i predočiti originalan Rodni list djeteta (krštenika). Svijeću se može nabaviti po želji ili uzeti onu koju daruje župa. Ako roditelji, odnosno krštenik nije župljanin ove župe od svog župnika će tražiti pismenu dozvolu za krštenje. Ako roditelji nisu crkveno vjenčani dijete se u Maticu upisuje kao crkveno nezakonito. Roditeljima i kumovima se toplo preporuča ispovijed i pričest po dogovoru sa župnikom.

KRIZMA – Sv. potvrda.

Na području vrhbosanske nadbiskupije krizmaju se 8 i 9 razredi. Krizme u ovoj župi su svake 2 godine. Krizmanici su dužni uz školski vjeronauk pohađati i neposrednu pripremu za Krizmu. Oni koji nisu kršteni u župi a žive na području župe dužni su u župi krštenja izvaditi Krsni list. Za krizmene  kumove vrijede ista pravila kao za krštenje (Vidi pod „Krštenje“).

Ukoliko tom sakramentu žele pristupiti oni koji ne žive na području župe dužni su se prijaviti najkasnije do Božića za krizmu u sljedećoj godini. Uz predočenje Krsnog lista i dopuštenje župnika trebaju predočiti dokaz da redovito pohađaju vjeronauk. Osim toga ovdje u župi će preuzeti pisane materijale koje treba naučiti i položiti ispit prije krizme.

VJENČANJE – crkveni brak

Mladić i djevojka trebaju osobno župniku najaviti vjenčanje najmanje 3 mjeseca prije. Najave preko roditelja, tetaka i telefonom ne preporučujemo. Ako jedno od njih nije kršteno u ovoj župi treba u župi krštenja izvaditi Krsni list. U njemu treba biti upisan datum Krizme i crkveni bračni status – slobodno stanje. Ne može se prihvatiti Krsni list stariji od 6 mjeseci. Osim toga mladenci moraju proći Tečaj – pripravu za brak. Mogu ga obaviti u bilo kojoj župi i predočiti potvrdu. U krajnjem slučaju obavit će ga kod ovog župnika (3 dana po 1 školski sat).

Ukoliko ni jedno od mladenaca nisu župljani ove župe, ili je jedno kršteno u ovoj župi ali ne živi u njoj stalno, dužni su javiti se župniku (voditelju misije) u mjestu boravka i slijediti njegove upute. On će odlučiti hoće li izdati „Dopuštenje za vjenčanje“ ili „Otpusnicu za vjenčanje“. S jednim od tih dokumenata + „Potvrda o odslušanom Tečaju za brak“ mladenci se mogu vjenčati u ovoj župi.

U računanju rokova potrebno je voditi računa o Ženidbenom navještaju koji mora bit najkasnije nedjelju prije vjenčanja. A on slijedi nakon tzv. Zaručničkog ispita, odnosno zaruka, pa je potrebno obavijest poslati i župi krštenja. To zahtijeva vremena, treba s time računati!

Svjedoke mladenci biraju po slobodnom izboru, na zarukama je potrebno upisati njihova imena, školsku spremu i mjesto boravka. Mladenci i svjedoci će prije vjenčanja pristupiti sv. ispovijedi.

Dragi mladenci! Crkveno vjenčanje nije snimanje filma o princu i princezi nego ozbiljan životni čin. Dakako da je to dan veselja ali pravila i svetost sakramenta i župne crkve moraju biti poštovani. Povedite računa o pristojnom odijevanju i vladanju u crkvi. Skrenite pozornost na to i svojim uzvanicima. Ceremoniju ulaska, cvijeće i ukrase za crkvu možete urediti po svojoj želji, u obzir ne dolazi ništa što bi oštetilo namještaj ili zidove. Ako želite glazbenu pratnju župa će vam ponuditi sviranje uz cijenu koju je potrebno uplatiti uz taksu određenu za vjenčanje. Drugi glazbeni izbori ne dolaze u obzir. Kod ugovaranja skrenite pozornost fotografima i snimateljima na dolično ponašanje u crkvi i postavljanje uređaja. Molimo vas, ne rasipajte kojekakve ukrase i papire oko crkve ako niste spremni osigurati osobu koja će to sve počistiti. Župa nema takvih obveza.