Ponedjeljak, 25 rujna, 2023.
zetva

Žetva je velika…

1. Mise u tjednu u 8 h osim u ponedjeljak.

2. Raspored misa:

PONEDJELJAK: + Zavjetna misa;

UTORAK: + LUJA, MARTIN Doknjaš, ANA Ivkić;

SRIJEDA: + VL. nakana;

ČETVRTAK: + ILIJA, JELA, DRAGO Matanović;

PETAK: + VIDA, MARA, TUNJO Grgić;

SUBOTA: + MARKO, ILIJA, STJEPO, KATA Matanović;

NEDJELJA: 8h + MARA Janjić;

9,30 h Jenjić: + ob. Petrović;

11h za puk župe;

3. U ponedjeljak 19. lipnja Zavjetna misa na Starom groblju u 11 h. Nakon mise molitve na Šiminom grobu.

4. Sljedeća nedjelja je 12. kroz godinu. Mise u 8 i 11 h u župnoj crkvi, u 9,30 u Jenjiću.