Utorak, 16 travnja, 2024.
kanaanka

ISUS i ŽENA KANAANKA

1. Mise u tjednu u 8 h.

2. Raspored misa:

PONEDJELJAK: + MIJO, JELA Tomašević;

UTORAK: + ANTO, TEREZIJA Ivkić;

SRIJEDA: + BARTOL, RUŽA Dominković, ANA Jović;

ČETVRTAK: + MATO Župarić;

PETAK: + ŽELJKO Janjić;

SUBOTA: + ROKA Matanović;

NEDJELJA: 8h + LUKA, MARTA, JANJA, BARTOL Vincetić;

9,30 h Jenjić: MARA, PEJO Mišković;

11h za puk župe;

3. Sljedeća nedjelja je 21. kroz godinu. Mise u 8 i 11 h u župnoj crkvi u 9,30 u Jenjiću.