Utorak, 26 rujna, 2023.
upravitelj

Nepošteni upravitelj

Ponedjeljak 19. – zavjetna misa na Starom groblju!

1. Mise u tjednu u 8 h. Osim u ponedjeljak. U srijedu nema mise u župi.

2. Raspored misa: Ponedjeljak -+ Zavjetna misa;

Utorak – + MARIJAN, ANKA, ŠIMO, NIKOLA Mikić;

Srijeda – + ————-;

Četvrtak – + ———-;

Petak – + ————-;

Subota – + ———–;

Nedjelja – 8h + —————;

9,30 Jenjić -+ MARIJAN Janjić;

11 h  Za puk župe

3. U ponedjeljak 19. 09. Zavjetna misa na Starom groblju u 11 h. Krunica u 10,30 pred kapelom. Nakon mise molitva na Šiminom grobu.

4. Ovoga tjedna padaju jesenske kvatre. Kvatreni dani su srijeda, petak i subota. Jesenske kvatre posvećene su molitvi za duhovna zvanja.

5. Sljedeća nedjelja je 26. kroz godinu. Mise: u 8 i 11 h u župnoj crkvi u 9,30 u Jenjiću.