Utorak, 16 travnja, 2024.
misnice

Biskupi biskupske konferencije BiH donijeli su, uz nedavno korigiranje visine misnih nakana i druge nove liturgijske, uredske i druge pristojbe. Ovdje vam donosimo one najčešće koje se odnose na život župne zajednice.

1. MISNA NAKANA …………………………………………… 30 KM

2. GREGORIJANSKE MISE (30 misa u neprekinutom nizu)….. 1.000 KM

3. VJENČANJE …………………………………………………..150 KM

Od toga župa daje Ordinarijatu …………………  50 KM

4. SPROVOD …………………………………………………….. 100 KM

Tko ne može platiti – besplatno

5. CEDULJA ZA KRIZMU ………………………………………. 60 KM

Od toga djelitelju krizme …………………………… 30 KM

 

Uredske pristojbe

1. Izvadci iz matičnih knjiga (Krsni list i drugi dokumenti) …15 KM +

5KM biljeg (markica)

 

*Molbe na Ordinarijat, postupci crkvenih sudišta i sl. možete saznati na upit u Župnom uredu.

* Ova odredba stupa na snagu 01.01. 2024. godine i vrijedi za sve crkvene ustanove na području BiH.