Utorak, 16 travnja, 2024.
sv Josip i andeo

   Anđeo se javi Josipu u snu

  1. Mise u tjednu: 6 h zornice, osim u subotu;
  2. Raspored misa: Ponedjeljak – + MARA Pejić;

Utorak – + NIKO, ANA, SLAVKO Janjić;

Srijeda – + PAVO, RUŽA, KATA Marković;

Četvrtak – MARA Ivkić;

Petak – +  ob. ŠARČEVIĆ;

Subota – + ———;

Nedjelja –  8h + propria;

9,30 + PEJO, MARA Mišković

11 h: za puk župe

  1. U subotu Badnji dan. Nema zornice. Ispovijed onih koji s razlogom nisu mogli do tada od 9 h. Ponoćna Božićna misa u 24 h (0:0 h).
  2. Sljedeća nedjelja je Božić. Mise u 8 i 11 h u župnoj crkvi, u 9,30 u Jenjiću.